"Een pensioenregeling voor het personeel regelen?"

Bij ons binnen 10 werkdagen geregeld

Pensioenadvies werkgever

Nadelen als u uw personeel geen pensioenregeling aanbiedt:

- U kunt goede werknemers niet goed aan uw bedrijf binden, uit onderzoek blijkt dat jonge 

   werknemers pensioen belangrijk vinden, zie het onderwerp: "beloningswensen millenials"

   https://claarensteynconsultinggroup.nl/interessante-topics/wensen-millennials-    

   beloning/

- U betaalt werknemers waarschijnlijk een hoger salaris, omdat u geen pensioen aanbiedt. Vaak

   levert dit netto minder op voor werknemers. 

- Nieuwe medewerkers kiezen waarschijnlijk voor een werkgever die wel pensioen aanbiedt.


De afweging

U denkt erover om voor uw personeel een pensionregeling te treffen, daar komt het e.a. bij kijken,  o.a. de volgende vragen:

-Val ik onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, een CAO of kan ik zelf een pensioenregeling    voor het personeel opzetten

-Welke groep biedt ik een pensioenregeling aan?

-Wat zijn de jaarlijkse kosten, zijn deze kosten beheersbaar?

-Laat ik de medewerker een percentage van de premie betalen en welk percentage dan?

-Biedt ik een middelloonregeling aan of een beschikbare premieregeling?

-Welke verplichtingen heeft de werkgever en welke verplichtingen heeft de werknemer?

-Hoe leg ik de pensioentoezegging juridisch goed vast?

Dit zijn een aantal voorbeeld vragen die wij in de praktijk bij werkgevers tegen komen. Uiteraard kunnen wij u hierover informeren. Dat is onderdeel van ons pensioenadviesproces.


Nieuwe pensioenregeling voor het personeel

Veel medewerkers hechten waarde aan een pensioenregeling, het is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Door de lage rentestand kiezen veel bedrijven momenteel voor een beschikbare premieregeling in plaats van de middelloonregeling. Bij een beschikbare premieregeling wordt de pensioenpremie gegarandeerd, bij een middelloonregeling wordt de pensioenuitkering gegarandeerd. Dit laatste is kostbaar, omdat er veel premie ingelegd moet worden vanwege deze lage rentestand. Een beschikbare premieregeling is er al vanaf ca. €100 per maand per medewerker. Voordat er een pensioenregeling opgezet kan worden is een uitvoerige inventarisatie nodig. Ondermeer wordt gekeken naar de bedrijfsstructuur, een eventuele verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, uw financiële situatie, de wensen en doelstellingen en de risicobereidheid van de directie. Neem contact op voor een afspraak.


Bestaande pensioenregeling voor het personeel loopt af

Een lopende collectieve pensioenregeling heeft meestal een contractsduur van 3 of 5 jaar, daarna moet de pensioenregeling weer verlengd worden. Dat is een nieuw adviesmoment. Het verlengingsvoorstel van de huidige verzekeraar moet beoordeeld worden, ook kan de bedrijfssituatie veranderd zijn, wellicht is een andere aanbieder gunstiger qua premie en voorwaarden. Het komt ook voor dat een pensioenverzekeraar het contract opzegt, ook dan ontstaan er een nieuw adviesmoment. Het is verstandig om dan begeleiding te vragen van een pensioenadviseur. Neem contact op voor een afspraak. (zie tevens de video hieronder).


Informeren werknemers behoort tot "goed werkgeversschap"

Wij kunnen uw werknemers in heldere taal uitleggen wat uw pensioenregeling inhoudt, wat zit er wel in en wat niet. Het van belang om uw medewerkers goed te informeren. Ook het maken van een financieel plan voor een werknemer behoort tot de mogelijkheden. Dit helpt de werknemer bij het nemen van de juiste beslissingen, denk daarbij ook aan de juiste arbeidsmobiliteit van medewerkers.

Pensioendriehoek


Onze voordelen

Deskundig advies

Bij ons krijgt u advies van gecertificeerde adviseurs die permanent actueel zijn. Kennis en kunde staan bij ons hoog in het vaandel.

Keuze uit een aantal moderne pensioenverzekeraars

U kunt kiezen uit een aantal pensioenaanbieders, wij zijn volledig afhankelijk. Wij willen dat niet alleen ons advies maar ook het pensioenproduct past bij uw situatie.

Snelle en goede service

Snel schakelen en goede "ouderwetse service" daar staan wij voor.

Communicatie en uitleg aan uw personeel

Communicatie en uitleg van de pensioenregeling aan uw personeel is inbegrepen. 

Niet alleen het pensioen regelen maar ook alle zakelijke verzekeringen

Desgewenst kunt u niet alleen het pensioen van uw personeel bij ons regelen maar ook alle zakelijke verzekeringen, dat laatste is ook echt een specialisme van ons. One stop shopping en slechts één aanspreekpunt.

Meteen de pensioenovereenkomsten voor uw personeel goed regelen

Bij het aanbieden van een pensioenregeling hoort ook de juridische vastlegging in een pensioenovereenkomst. Deze kunnen wij voor elke medewerker opstellen middels ons pensioenprogramma. Dan heeft u de afspraken ook juridisch juist vastgelegd.