arrow_drop_up arrow_drop_down
Pensioen voor medewerkers

Pensioen voor uw medewerkers regelen?

Uw collectieve pensioenregeling binnen 10 werkdagen geregeld

27

Jaar ervaring

350+

Tevreden klanten

2500+

Adviezen

Ervaren pensioenadviseur

Een goede pensioenregeling opstellen voor medewerkers is niet makkelijk. Het is - ook voor jongeren - een belangrijk aspect bij het aannemen en behouden van personeel. Iedereen heeft vaak zijn eigen wensen en mening, maar kloppen ze wel? Blijft een pensioenregeling voor u wel betaalbaar? Zijn er misschien juridische haken en ogen die u over het hoofd ziet? Misschien wordt het eens tijd om met een deskundige over de best passende pensioenregeling te praten.


Drs. Marcel Suylen MBA

Sr. Pensioenadviseur 

Voorkom dat u te maken krijgt met dubbele pensioenlasten

De CEO  van bedrijf X wil een pensioenregeling afsluiten voor het personeel, de directie geeft aan wel te weten dat het bedrijf niet onder een verplichte pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds valt, zelfs de accountant van het bedrijf heeft dit gezegd. De directeur gaat zelf op zoek naar een pensioenaanbieder via internet. De pensioenregeling wordt zonder verdere inventarisatie van een pensioenadviseur afgesloten. Na een aantal maanden krijgt de directeur een brief van een bedrijfstakpensioenfonds, volgens dit fonds dient het bedrijf zich verplicht aan te sluiten. Nu krijgt bedrijf X een factuur van de eerder afgesloten pensioenverzekering en een factuur van het bedrijfstakpensioenfonds. Met andere woorden u heeft dubbele kosten. Oorzaak: er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de wettelijke verplichtstellingen bij pensioenfondsen.

Kunt u de jaarlijkse kosten voor de pensioenregeling nog beheersen?

Bedrijf Y draait redelijk het bedrijf heeft in het afgelopen jaar een bescheiden winst gemaakt. De financieel directeur (CFO) heeft zonder tussenkomst van een deskundige pensioenadviseur een pensioenregeling afgesloten. De CFO heeft van collega-ondernemers gehoord dat een middelloonregeling wel een goede pensioenregeling is voor de medewerkers. Het eerste jaar vallen de kosten wel mee. In het jaar daarop heeft bedrijf Y 5 nieuwe medewerkers aangenomen, tegelijker tijd is de marktrente flink gezakt. Een middelloonregeling is een gegarandeerde pensioenregeling, om deze garantie te kunnen blijven bieden krijgt het bedrijf te maken met een fors hogere pensioenlast, voeg daarbij de 5 nieuwe medewerkers. Door de fors gestegen pensioenlast zijn de cijfers van bedrijf Y diep in het rood gezakt, het bedrijf dreigt failliet te gaan.  Oorzaak bedrijf Y heeft een pensioenregeling aangeschaft die niet passend is bij het bedrijf. Een goede en complete inventarisatie door een pensioenadviseur had dit kunnen voorkomen.

Heeft u de pensioentoezeggingen aan uw medewerkers wel goed vastgelegd?

De HR-directeur van bedrijf Z heeft zelf een pensioenregeling afgesloten. Verder wordt er niets vastgelegd en afgesproken over de exacte pensioentoezegging aan de medewerkers. In de praktijk betaalt de werkgever de volledige pensioenpremie, de medewerkers hebben geen eigen bijdrage. Een jaar later zit het bedrijf in een economische crisis, het gaat financieel slecht met het bedrijf, bedrijf Z schrijft rode cijfers. Het bedrijf zit vast aan de doorlopende pensioenlasten en er moeten medewerkers ontslagen worden. Dit had voorkomen kunnen worden door een pensioenovereenkomst op te laten stellen door een pensioenadviseur. In deze overeenkomst worden alle pensioenafspraken met een individuele medewerker vastgelegd. Deze pensioenovereenkomst gaat deel uitmaken van de reeds afgesloten arbeidsovereenkomst. In de pensioenovereenkomst wordt een clausule opgenomen over een tijdelijke verlaging van de pensioentoezegging als het economisch erg slecht gaat met het bedrijf. Oorzaak: geen deskundig advies en begeleiding ingewonnen.


Voor deze en nog veel meer vragen kunt u bij ons terecht.

Referenties

Ronald de Prieelle,

ACGB Benelux BV

"Wij hebben Claarensteyn Consulting Group ingeschakeld voor het opzetten van een pensioenregelig voor onze medewerkers , elke keer heeft Sr. pensioenadviseur, Marcel Suylen mij verrast met zijn professionele en creatieve benadering. Wij zijn goed geadviseerd en hebben alles rondom de pensioenregeling deskundig laten regelen, dat geeft een gerust gevoel."

Joyce Planje,

SEH artsen

"Ik wilde graag een pensioenregeling opzetten maar ik wist niet hoe. Met deskundig advies van Claarensteyn Consulting Group is dit gelukt. Het geeft mij een gerust gevoel dat er op de achtergrond iemand een oogje in het zeil houdt. Persoonlijk contact, betrouwbaarheid en deskundigheid vind je bij Claarensteyn Consulting Group".

Frans Baud,

KVSA

"De Koninklijke Verenigde Scheepagenturen van Halverhout & Zwart

en Zuhrmühlen B.V heeft Claarensteyn Consulting Group ingehuurd om een onafhankelijke beoordeling te geven van de bedrijfsrisico's, het zakelijke verzekeringspakket en de pensioenregeling.

Doormiddel van een grondige analyse heeft Claarensteyn Consulting Group waardevolle adviezen gegeven"

Regel uw pensioenregeling nu direct goed!

In de praktijk zien we vaak dat intern al is besloten dat voor de medewerkers een pensioenregeling wordt afgesloten. De verantwoordelijk directeur of manager schuift de uitvoering van dit besluit vaak voor zich uit omdat hij/zij niet weet hoe dit efficiënt en deskundig aangepakt kan worden. Stop met verder zoeken en maak gebruik van ons pensioenadvies traject, wat zijn de voordelen:

 • U schakelt een ervaren pensioenadviseur in;
 • U wordt van A tot Z begeleid;
 • Wij beginnen met een gedegen inventarisatie van uw specifieke bedrijfssituatie en uw wensen en doelstellingen;
 • Op basis van onze inventarisatie en analyse bepalen we welke soort pensioenregeling bij u past;
 • Via ons netwerk van verzekeraars maken wij een aantal offertes in de systemen van verschillende verzekeraars, zo kunt u 2-3 aanbieders met elkaar vergelijken;
 • Samen bespreken we de offertes, wij helpen u met het maken van de juiste keuze;
 • Wij regelen de gekozen offerte voor u in bij de verzekeraar of pensioenfonds;
 • Wij verzorgen de juiste pensioencommunicatie naar uw medewerkers plenair of individueel;
 • Wij leggen de pensioentoezegging zoals u die aan uw medewerkers toezegt juridisch correct vast in een pensioenovereenkomst, dit wordt een bijlage van de reeds bestaande arbeidsovereenkomst;
 • Wij blijven de pensioenregeling voor u beheren (aan- en afmelden van medewerkers) zodat alles (fiscaal) up-to-date blijft
 • U kunt zorgeloos verder ondernemen.
!--Start of Tawk.to Script-->
We use cookies