arrow_drop_up arrow_drop_down
11 september 2019 
in HR

Pensioencommunicatie voor de werkgever

Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?

Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.

Het doel van de Wet Pensioencommunicatie is dat de pensioendeelnemer
weet hoeveel pensioen hijkan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is
en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening.

Als werkgever heeft u een signaalfunctie richting uw medewerkers. U bent goed op de hoogte wat er speelt. Daarom wordt er van u verwacht dat u medewerkers actief informeert over de veranderingen op pensioengebied. In de pensioenregeling, maar juist ook bij life-events. Zo wil de overheid het pensioenbewustzijn stimuleren van alle medewerkers!en groot deel van de communicatieverplichtingen komt op grond van de Wet Pensioencommunicatie bij de pensioenuitvoerders te liggen. Maar voor u als werkgever is er in de nieuwe wetgeving ook een belangrijke rol. U bent als werkgever het eerste aanspreekpunt van uw werknemer en moet de werknemer informeren over de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. Daarbij moet u aangeven op welke momenten er wellicht andere keuzes gemaakt moeten worden. En waar verder pensioeninformatie te vinden is. Dat gaat dus verder dan alleen communicatie over de eigen pensioenregeling.

Hiermee wordt dan ook van u verwacht dat u goed op de hoogte bent van uw pensioenregeling, en de bijbehorende fiscale- en juridische wetgeving.

Wat zijn de mogelijkheden?

We hebben verschillende communicatiemiddelen op maat en expertisegebieden. Samen met de HR-afdeling kijken we naar de communicatiebehoefte. Geen pensioenregeling en geen werknemer is hetzelfde. Sommige werkgevers hebben een personeelsbestand met vooral werknemers tot 40 jaar. Deze doelgroep heeft een andere behoefte dan bedrijven waar veel 55-plussers werken.

 

SchriftelijkPersoonlijkKennis
 • Informatieve brieven
 • Pensioeninformatiesets
 • Pensioentrainingen voor de afdeling HR en/of de OR.
We maken informatieve brieven passend bij uw pensioenregeling. Met onze informatiesets geven we relevante informatie bij verschillende life-events.Wij verzorgen een presentatie aan uw werknemers, waarin we in duidelijke taal uitleg geven over pensioen. Aanvullend kunnen we spreekuren verzorgen waar werknemers in een individueel gesprek verder geïnformeerd worden over de pensioenregeling en waar ze hun persoonlijke vragen kunnen stellen.Uw HR-afdeling of OR wordt getraind in de kenmerken van uw pensioenregeling. En het beantwoorden van de veel voorkomende vragen en situaties van uw medewerkers.

Kansen voor u als werkgever

 • Het blijkt dat als u regelmatig uitleg geeft over uw pensioenregeling, uw werknemers zich ook meer bewust zijn van wat u voor hen heeft geregeld.
 • Ook zal dit de vragen, die u eventueel van uw werknemers over de pensioenregeling krijgt, vaak beantwoorden.
 • Het belang van de arbeidsvoorwaarde pensioen stijgt voor uw werknemers.
 • En de pensioencommunicatie heeft ook een positief effect op de medewerkerstevredenheid.
Pensioencommunicatie - Zicht adviseurs

Verkort persoonlijk pensioenoplan als hulpmiddel bij pensioencommunicatie

 • Als ik door arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken, wat is dan mijn inkomen?
 • Wat is mijn inkomen vanaf mijn pensioendatum, als ik 67 ben?
 • Wat gebeurt er op financieel gebied als mijn partner overlijdt?

Vragen die bij veel werknemers spelen, maar waar bijna niemand het antwoord op weet. Daarom is de interesse voor de jaarlijkse pensioeninformatie laag en hebben werknemers geen idee of en welke aanvullende verzekeringen er geregeld zijn.

Met het Verkort persoonlijk pensioenplan krijgen werknemers in één keer een helder overzicht van de persoonlijke financiële situatie onder verschillende omstandigheden. Zo weten werknemers waar ze aan toe zijn. En kunnen ze als het nodig is ook zoeken naar een passende oplossing.

Meer weten? Bel ons op 085-1302950.

Contact

 • Uw gegevens worden behandeld conform ons privacystatement.
Over de schrijver
Drs. Marcel Suylen MBA heeft veel ervaring opgedaan als directeur, manager in de financiële dienstverlening o.a. bij Allianz, Rabobank en Univé. Sinds 2009 is hij actief als Senior adviseur bij Claarensteyn Consulting Group, zijn eigen adviesbureau. Vanuit deze rol adviseert hij bedrijven > 25 medewerkers over risicomanagement, collectief pensioen en zakelijke verzekeringen. Claarensteyn Consulting Group adviseert onafhankelijk en is vooral gespecialiseerd in het leveren van maatwerkoplossingen.
Reactie plaatsen

We use cookies