Personeelszaken uitbesteden
We use cookies

HR uitbesteden?


Heeft u te weinig kennis of capaciteit op het gebied van HR? Besteedt uw HR-werk uit, dit geeft meer focus op uw eigen business!

U heeft (tijdelijk) te weinig capaciteit binnen uw bedrijf om alle personeelszaken juist af te wikkelen?

Wat kunnen de consequenties zijn van een gebrekkige uitvoering van personeelszaken:


 • Er kunnen vervelende problemen met personeel ontstaan
 • Personeel gaat op zoek naar ander werk
 • U voldoet niet aan de vereiste wetgeving, u bent wellicht strafbaar
 • U bent vatbaar voor juridische geschillen als u uw personeelszaken niet volledig op orde heeft
 • Als u personeelsdossiers niet op orde zijn kunt u een medewerker wellicht niet ontslaan bij disfunctioneren.
 • Als u uw functionerings- of beoordelingsgesprekken niet goed vorm geeft, c.q. niet goed uitvoerd en vastlegt vindt er onvoldoende of onjuiste aansturing van medewerkers plaats. Dit gaat ten koste van de productiviteit en winstgevendheid van uw bedrijf.

Maakt u zich zorgen over het feit dat uw HR-afdeling momenteel niet op orde is, levert dit veel fustratie op dan is het nu tijd om in actie te komen.


Problemen waarbij wij u kunnen helpen:

- Formatieplanning / strategisch personeelsbeleid lange termijn

- Opstellen van functiebeschrijvingen

- Opstellen salarisschalen

- Arbeidscontracten / arbeidsvoorwaardenbeleid

- Personeelsdossiers op orde brengen

- Functioneringsgesprekken

- Beoordelingsgesprekken

- Loopbaanontwikkeling

- Coaching leidinggevenden of medewerkers


Heeft u leidinggevenden of HR-medewerkers die met bovenstaande onderwerpen nog weinig ervaring hebben dan kunnen wij deze medewerkers begeleiden door ze te coachen. Stel een leidinggevende heeft bijvoorbeeld weinig ervaring met functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken dan gaan we alsvolgt te werk:

 • Uitleg van onze gestructureerde aanpak
 • Voorbespreken van de medewerkers die een functionerings- of beoordelingsgesprek krijgen
 • Voorbereiden van de bijbehorende formulieren
 • We voeren samen met de leidinggevende de gesprekken en ondersteunen hierbij
 • Na het gesprek evalueren we, we geven handige tips
 • We leggen samen met de leidinggevende het gesprek en de actiepunten vast in een speciaal document, zodat dit juridisch verantwoord is
 • We maken een rapportage van alle medewerkers voor directie.
 • We blijven op de achtergrond betrokken net zo lang totdat de leidinggevende het zelf kan


Wij helpen u om deze belangrijke HR-werkzaamheden uit handen te nemen, zodat u zich volledig op uw eigen core business kunt richten. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Voordelen uitbesteden van HR-taken

Geen eigen 

HR-adviseur nodig

Strategisch personeelsbeleid: 

minder verloop van personeel

Veel meer focus 

op eigen business

Extra HR-capaciteit -kennis-kunde

Ontvang 10 gratis tips voor een beter beoordelingsgesprek