Page content

article content

Premies WGA en ZW voor 2020 bekend

Deze nota bepaalt jaarlijks de hoogte van de door het UWV per werkgever gerekende gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2020. Werkgevers ontvangen eind 2019 hun beschikkingen met de individueel gedifferentieerde premies van de Belastingdienst.

Samenvatting

 • De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is voor alle takken van bedrijf en beroep gelijk, er is een gemiddeld percentage vastgesteld;
 • De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee delen: WGA voor alle dienstbetrekkingen (WGA) en ZW voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW). Deze twee delen hebben elk een eigen gemiddeld percentage.
 • De gemiddelde WGA-premie stijgt met 0,01 procentpunt en is in 2020 0,76 procent;
 • De ziektewetpremie stijgt met 0,09 procentpunt en is in 2020 naar 0,52 procent.

Overzicht WGA-premies 2020

 • Het gemiddelde percentage van de WGA-premie bedraagt 0,76 procent;
 • het maximum percentage van de WGA-premie bedraagt 3,04 procent;
 • het minimum percentage van de WGA-premie bedraagt 0,19 procent;
 • het gemiddelde werkgeversrisicopercentage bedraagt 0,48 procent;
 • de correctiefactor werkgeversrisico luidt 1,18;
 • de correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever luiden:
  – 1 jaar bekend: 5,00;
  – 2 jaar bekend: 2,50;
  – 3 jaar bekend: 1,66;
  – 4 jaar bekend: 1,25;

Overzicht premies Ziektewet 2020

 • Het gemiddelde percentage voor de premie van het werkgeversdeel ziektewet bedraagt 0,52 procent;
 • het maximum percentage voor de premie van het werkgeversdeel ziektewet bedraagt 2,08 procent;
 • het minimum percentage voor de premie van het werkgeversdeel ziektewet bedraagt 0,13 procent;
 • het werkgeversrisicopercentage bedraagt: 0,32 procent;
 • de correctiefactor voor het werkgeversrisico luidt 1,21;
 • de correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever luiden:
  – 1 jaar bekend: 2,00;
  – 2 jaar bekend: 1,00;
  – 3 jaar bekend: 1,00;
  – 4 jaar bekend: 1,00.

Sectorale premies WGA en ZW in 2020

Voor de elk van de premiecomponenten WGA en Ziektewet-flex zijn 67 sectorale premies berekend. Hierbij worden de verwachte lasten en loonsommen van de kleine werkgevers en een deel van de verwachte lasten en loonsommen van de middelgrote werkgevers meegenomen. Voor iedere sectorale premie worden deze lasten in de sector, gedeeld door de loonsom in de sector. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle sectorale premies voor elk van de
twee premiecomponenten.

Comment Section

0 reacties op “Premies WGA en ZW voor 2020 bekend

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.