arrow_drop_up arrow_drop_down
12 maart 2020 

Checklist voor bedrijven in verband met coronavirus, risicomanagement

Checklist risicomanagement coronacrisis

PERSONEEL

Hygiëne medewerkers

Maatregelen rondom persoonlijke hygiëne, denk aan desinfecterende middelen, mondkapjes, handschoenen.

Sleutelpersonen

Sleutelpersonen extra faciliteiten bieden om te beschermen, denk aan verplicht thuiswerken, sleutelpersonen gescheiden laten werken, vervangende sleutelpersonen aanwijzen.

Gezinsleden

Heeft de situatie impact op de gezinsleden van de medewerker en daardoor gevolgen voor het bedrijf? Denk aan sluiting kinderdagverblijven, scholen, recente reizen, zorg.

Uitval locaties

Indien nodig en mogelijk probeer een uitval locatie te faciliteren of bedrijf kritische onderdelen te spreiden over verschillende vestigingen.

COMMUNICATIE

Informeren van medewerkers

Standpunt en maatregelen van de organisatie communiceren aan de medewerkers.

Informeren van klanten

Klanten en distributeurs informeren over de mogelijke gevolgen van getroffen maatregelen. Eventueel faciliteren van contactgegevens bij nood.

Informeren van maatschappij en stakeholders

Stakeholders informeren over de mogelijke effecten en getroffen maatregelen.

LEVERANCIERS

Leveringsafspraken

Toetsen of de leveringsafspraken nagekomen kunnen worden en welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Borging van kwaliteit en veiligheid

Heeft vertraging/aanpassing effect op de kwaliteit of de veiligheid van het productieproces of het eindproduct?

Transport van goederen en diensten

Heeft de situatie impact op de transport van de goederen en/of diensten? Zowel levering van halffabricaten goederen naar het bedrijf toe als de levering naar de klanten.

KLANTEN

Verplichtingen aan de klanten

Kunnen de verplichtingen aan de klanten/distributeurs worden nagekomen. Zo nee, zijn er alternatieven of andere oplossingen?

Service contracten

Kunnen de service contracten (SLA’s) worden nagekomen binnen de gestelde service levels? Wat zijn oplossingen indien het niet het geval is?

Impact op capaciteit

Heeft de situatie effect op de capaciteit op lange termijn? Denk aan de gevolgen van levertermijnen, seizoen leveringen en conjunctuurinvloeden.

MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE ASPECTEN

Beschikbaarheid en bereikbaarheid

Door onrust kan beschikbaarheid en bereikbaarheid essentieel zijn voor geruststelling van de (eind)klant. Zorg voor goede ondersteuning via telefoon, mail en social media.

Afnemende en veranderende vraag

Door de situatie kan vraag grote verandering doormaken. Producten die bijvoorbeeld niet meer worden verkocht of juist een enorme vraag doormaken. Ook kunnen de vragen veranderen die moeilijker te voorspellen zijn zoals toename van boeken en make-up.

Partijen betrekken bij noodplan

Een noodplan in actie brengen kan grote gevolgen hebben voor vele partijen. Betrek zowel interne als externe partijen bij het opstellen/herijken van een noodplan. Denk aan medewerkers, leveranciers, nutsvoorzieningen, politie, brandweer, UWV, IT partijen.

Social media

Via social media kunnen nieuwe items terecht en onterecht (fake news) viral gaan met grote (reputatie) schade, vraag of zorgen als gevolg. Zorg dat er adequaat wordt gereageerd op deze berichten. En probeer proactief te communiceren indien nodig.

Productie

Halffabricaten Zorg voor voldoende halffabricaten / ingrediënten / productie middelen die nodig zijn voor het productie proces. Een enkel product kan de gehele levering stagneren.

Productiecapaciteit

Naast de halffabricaten dient de productie capaciteit zoals medewerkers en machines op peil te worden gehouden. Soms is het beter om langzamer te produceren dan de productie uit te zetten (afhankelijk van de organisatie).

Voorraad eindproducten

Om de levering van eindproducten voor korte en lange termijn te borgen zijn hogere voorraden te adviseren. Toets dit met de afspraken met afnemers.

Heeft u hulp nodig bij het inrichten of uitvoeren van uw risicomanagement neem dan contact met ons op via het contactformulier:

 

Over de schrijver
Drs. Marcel Suylen MBA heeft veel ervaring opgedaan als directeur, manager in de financiële dienstverlening o.a. bij Allianz, Rabobank en Univé. Sinds 2009 is hij actief als Senior adviseur bij Claarensteyn Consulting Group, zijn eigen adviesbureau. Vanuit deze rol adviseert hij bedrijven > 25 medewerkers over risicomanagement, collectief pensioen en zakelijke verzekeringen. Claarensteyn Consulting Group adviseert onafhankelijk en is vooral gespecialiseerd in het leveren van maatwerkoplossingen.
Reactie plaatsen

We use cookies