arrow_drop_up arrow_drop_down
Aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven

Een professionele risicoscan van uw bedrijf

Heeft u onvoldoende inzicht in uw bedrijfsrisico's en loopt u onnodig financiële risico's? Wij brengen uw top 10 bedrijfsrisico's in beeld. Breng uw bedrijf in control!

Een professionele risicoscan van uw bedrijf

Heeft u onvoldoende inzicht in uw bedrijfsrisico's? Wij brengen uw top 10 bedrijfsrisico's in beeld. Breng uw bedrijf in control!

Aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven
Bedrijf-verzekeren

Onze risicoscan

Voor bedrijven vanaf ca. 25 medewerkers bieden wij de mogelijkheid om een complete risicoscan te laten uitvoeren. Met deze risicoscan brengen wij de top 10 risico's van uw organisatie in beeld, we kijken dan naar diverse aspecten:

  • Strategische risico's;
  • Contractuele/juridische risico's;
  • Organisatorische risico's;
  • Financiële risico's;
  • Uw top 10 risico's geprojecteerd op uw huidige verzekeringsportefeuille;
  • Uw risicobeheersingsproces: hoe managed u uw bedrijfsrisico's?


U ontvangt een uitgebreide risicorapportage met uw top 10 risico's en met concrete aanbevelingen en actiepunten, waarmee u direct aan de slag kunt.  

Risicomanagement: onze totaalaanpak

Het is voor u belangrijk om risicomanagement stevig te verankeren in uw bedrijf en in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Wij helpen u om uw bedrijfsrisico's goed in kaart te brengen en deze structureel te managen. Ons advies is om risicomanagement echt in het DNA van uw bedrijf te integreren:


Dit zijn de 5 basisstappen voor risicomanagement:


Stap 1. Risico-identificatie

De eerste stap is het in kaart brengen van alle mogelijke risico’s die de doelstellingen van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Het makkelijkst is om te beginnen met de visie en missie van uw onderneming met de bijbehorende doelen voor de korte en lange termijn. Welke strategische, financiële of operationele risico’s kunnen een bedreiging vormen voor de realisatie van deze doelen? Vergeet de MVO-risico’s niet.

Stap 2. Risicoanalyse

Als alle risico’s in kaart zijn gebracht, kunnen ze worden geanalyseerd. Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet en wat zijn de gevolgen? Het resultaat van de risicoanalyse is een prioritering. Welke risico’s vormen de grootste bedreiging en verdienen de meeste aandacht van de risicomanager?

Stap 3. Beheersing

Na het identificeren en analyseren van de risico’s kan de risicomanager in de regel kiezen uit vier reacties: vermijden, overdragen, beheersen/verminderen of accepteren. De risicomanager zal voor elk risico een goed onderbouwde keuze moeten maken. Volstaat het huidige beleid, is eventuele financiële schade te dragen of kan een risico worden afgedekt met een verzekering of worden overgedragen aan een derde?

Stap 4. Monitoring

Risicomanagement is per definitie een continu proces. Het risicoprofiel van een organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig. Om risico’s effectief te kunnen beheersen, is het van belang om mogelijke bedreigingen en beheersmaatregelen te blijven monitoren. Geadviseerd wordt om regelmatig een risicoanalyse te plannen.

Stap 5. Rapportage

Om medewerkers bewust te maken van het belang van risicomanagement en te voorkomen dat de aandacht verslapt, is het van belang om regelmatig te rapporteren over geïdentificeerde risico’s en geïmplementeerde beheersmaatregelen. Veranker risicomanagement in de bedrijfscultuur door beheersmaatregelen zichtbaar te maken en het beleid regelmatig te evalueren.

Wij helpen u om dit proces binnen uw bedrijf op te zetten of te optimaliseren.

Frans Baud

Algemeen directeur KVSA BV

Waardevolle adviezen

"De Koninklijke Verenigde Scheepagenturen van Halverhout & Zwart

en Zuhrmühlen B.V heeft Claarensteyn Consulting Group ingehuurd om een onafhankelijke beoordeling te geven van de bedrijfsrisico's en het zakelijke verzekeringspakket.

Doormiddel van een grondige analyse van de bedrijfsrisico’s en de verzekeringsdekkingen heeft Claarensteyn hiaten inzichtelijk gemaakt en daarbij waardevolle adviezen gegeven".

Pensioen voor medewerkers

Klaar voor de start!

Bestel hier uw risicoscan en wij helpen u om uw risicomanagement structureel op een hoger niveau te brengen.


Drs. Marcel Suylen MBA

Sr. Riskmanager 

Eigenaar Claarensteyn Consulting Group


We use cookies