arrow_drop_up arrow_drop_down

Voorbeeldcases

Bekijk een aantal voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk

Voorbeeldcases zakelijke verzekeringen


01. Betonstaalcentrale met 80 medewerkers


Na grondige inventarisatie van de bedrijfsrisico's en de bestaande verzekeringsportefeuille blijkt dat de verzekeringsportefeuille niet is meegegroeid met de ontwikkeling van het bedrijf. Zo is het verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid veel te laag, bevat de aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven geen in- & uitbouwdekking en is de werkgeversaansprakelijkheid niet goed afgedekt. Samen met een gespecialiseerde verzekeraar hebben we hiervoor een maatwerkoplossing gemaakt.


02. Op- en overslagbedrijf voor cacao en koffiebonen


Voor de nieuwbouw van een op- en overslagbedrijf van cacao- en koffiebonen is een opstal- & inventarisverzekering nodig. Het gaat om hoge verzekerde bedragen. Opslag van cacao is risicovol, bij brandbestrijding zijn er speciale maatregelen nodig omdat cacaobranden moeilijk te bestrijden zijn. Hiervoor is een werkinstructie cacao ontwikkeld. Momenteel wordt met gespecialiseerde verzekeraars gekeken hoe dit risico verzekerd kan worden.


03. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor internationaal marketingbureau met 70 medewerkers


Een sterk groeiend internationaal marketingbureau doet zaken met influencers (volgers, bloggers enz.) over de hele wereld. Er worden marketingcampagnes gemaakt voor grote merken. Er was geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de beroepsfouten van dit bureau afdekte. Het gaat hierom zuivere vermogensschade door beroepsfouten. Ook zijn er grote opdrachtgevers die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht stellen. Na een uitgebreide inventarisatie van dit bedrijfsrisico en overleg met verschillende verzekeraars is er nu een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering ingeregeld.


04. Zakelijk dienstverlener wil cyberverzekering maar heeft al eens een claim gehad


Een zakelijk dienstverlener, internationaal werkzaam wil graag een cyberverzekering afsluiten, maar dit lukt niet omdat er al een claim is geweest op dit gebied. Na overleg met verschillende cyber-verzekeraars hebben we toch een cyberverzekering kunnen afsluiten voor de klant.


05. Stormschade bij een winkel in woonartikelen


Op een stormachtige zaterdag worden we gebeld door een klant, een winkel in woonartikelen. Door een openstaande overheaddeur is een windvlaag binnengekomen en is er een muur uitgedrukt, een flinke ravage was het gevolg. Toevallig waren wij in de buurt en konden snel ter plekke de schade bekijken. Meteen hebben we een aannemer ingeschakeld om noodvoorzieningen aan te brengen. Ook is er een eerste contact met de verzekeraar. Binnen enkele weken is de schade geregeld en heeft de klant de schade kunnen laten herstellen.


06. Detacheringsbureau 100 medewerkers kan geen passende ziekteverzuimverzekering vinden


Een detacheringsbureau benaderd ons met de vraag of wij een ziekteverzuimverzekering voor gedetacheerd personeel kunnen aanbieden. Na gedegen onderzoek van de verzekeringsmarkt komen we tot de conclusie dat er geen verzekeraar bereid is om dit te verzekeren. Via onze contacten hebben wij uiteindelijk toch een niche verzekeraar bereid gevonden om een passende offerte af te geven voor dit detacheringsbureau.

Voorbeeldcases pensioen voor werknemers

01 Een Energiebedrijf wenst een collectieve pensioenregeling met gelijkblijvende lasten

Een onderdeel van een bekend energiebedrijf wenst een collectieve pensioenregeling waarbij de jaarlijkse lasten zo gelijk mogelijk blijven. Zo kan de directeur zijn begroting jaarlijks stabiel houden. Wij hebben dit onderzocht samen met diverse pensioenverzekeraars, er was uiteindelijk één pensioenverzekeraar die hieraan kon voldoen. Deze offerte is uiteindelijk omgezet in een pensioencontract. Speciale wens van de klant was dat alle stukken ook in het Engels beschikbaar waren. Onze gesprekken hebben wij ook in het Engels gevoerd.


02. Pensioencontract verlengen

Een bedrijf uit de molenaars-branche heeft een zogenaamde gedispenseerde pensioenregeling (het BPF gedoogd onder voorwaarden een eigen pensioenregeling). Gaandeweg blijkt dat de gedispenseerde pensioenregeling jaarlijks veel extra kosten en werkzaamheden met zich meebrengt. Uiteindelijk hebben wij het bedrijf geadviseerd om toch over te stappen naar de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Dit hele traject is zorgvuldig door ons begeleid.03. Voorkom dubbele pensioenlasten

AFG BV wil een pensioenregeling afsluiten voor het personeel, de directie geeft aan wel te weten dat het bedrijf niet onder een verplichte pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds valt, zelfs de accountant van het bedrijf heeft dit gezegd. De directeur gaat zelf op zoek naar een pensioenaanbieder via internet. De pensioenregeling wordt zonder verdere inventarisatie van een pensioenadviseur afgesloten. Na een aantal maanden krijgt de directeur een brief van een bedrijfstakpensioenfonds, volgens dit fonds dient het bedrijf zich verplicht aan te sluiten. Nu krijgt AFG BV een factuur van de eerder afgesloten pensioenverzekering en een factuur van het bedrijfstakpensioenfonds. Met andere woorden u heeft dubbele kosten. Oorzaak: er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de wettelijke verplichtstellingen bij pensioenfondsen.


04. Jaarlijkse pensioenkosten beheersbaar houden

Solution BV draait redelijk het bedrijf heeft in het afgelopen jaar een bescheiden winst gemaakt. Solution BV heeft zonder tussenkomst van een deskundige pensioenadviseur een pensioenregeling afgesloten. De directeur heeft van collega-ondernemers gehoord dat een middelloonregeling wel een goede pensioenregeling is voor de medewerkers. Het eerste jaar vallen de kosten wel mee. In het jaar daarop heeft Solution BV 5 nieuwe medewerkers aangenomen, tegelijker tijd is de marktrente flink gezakt. Een middelloonregeling is een gegarandeerde pensioenregeling, om deze garantie te kunnen blijven bieden krijgt het bedrijf te maken met een fors hogere pensioenlast, voeg daarbij de 5 nieuwe medewerkers. Door de fors gestegen pensioenlast zijn de cijfers van Solution BV diep in het rood gezakt, het bedrijf dreigt failliet te gaan. Oorzaak Solution BV heeft een pensioenregeling aangeschaft die niet passend is bij het bedrijf. Een goede en complete inventarisatie door een pensioenadviseur had dit kunnen voorkomen.


05. Pensioentoezegging aan medewerkers goed vastleggen

Pieters BV heeft zelf een pensioenregeling afgesloten. Verder wordt er niets vastgelegd en afgesproken over de exacte pensioentoezegging aan de medewerkers. In de praktijk betaalt de werkgever de volledige pensioenpremie, de medewerkers hebben geen eigen bijdrage. Een jaar later zit het bedrijf in een economische crisis, het gaat financieel slecht met het bedrijf, Pieters BV schrijft rode cijfers. Het bedrijf zit vast aan de doorlopende pensioenlasten en er moeten medewerkers ontslagen worden. Dit had voorkomen kunnen worden door een pensioenovereenkomst op te laten stellen door een pensioenadviseur. In deze overeenkomst worden alle pensioenafspraken met een individuele medewerker vastgelegd. Deze pensioenovereenkomst gaat deel uitmaken van de reeds afgesloten arbeidsovereenkomst. In de pensioenovereenkomst wordt een clausule opgenomen over een tijdelijke verlaging van de pensioentoezegging als het economisch erg slecht gaat met het bedrijf. Oorzaak: geen deskundig advies en begeleiding ingewonnen.

Voorbeeldcases individueel pensioen

01. Pensioen-juridische vraag: heeft nieuwe vriendin recht op partnerpensioen? 

Een gescheiden werknemer van Shell heeft een nieuwe vriendin, zij heeft een laag inkomen en de medewerker vraagt zich af in hoeverre er recht bestaat op partnerpensioen voor zijn vriendin. Wij hebben dit grondig onderzocht voor de klant.


02. Medewerker wil eerder stoppen met werken, hij/zij wil inzicht in zijn/haar pensioensituatie

Voor diverse medewerkers hebben wij een persoonlijk financieel pensioenplan gemaakt op basis van persoonlijke pensioenwensen. Dat maakt inzichtelijk wat de medewerker nog moet doen om bijvoorbeeld 5 jaar eerder met pensioen te kunnen gaan. Op 1 A3 wordt alles overzichtelijk in beeld gebracht, inclusief de pensioensituatie van de partner. Vervolgens vindt er een uitgebreid adviesgesprek plaats met een pensioenadviseur. Hiermee kunnen medewerkers de juiste beslissingen nemen. Veel werkgevers vergoeden de kosten van het persoonlijk financieel pensioenplan.

We use cookies
!--Start of Tawk.to Script-->