arrow_drop_up arrow_drop_down

Voorbeeldcases

Bekijk een aantal voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk01. Verzekeringen: Betonstaalcentrale met 80 medewerkers


Na grondige inventarisatie van de bedrijfsrisico's en de bestaande verzekeringsportefeuille blijkt dat de verzekeringsportefeuille niet is meegegroeid met de ontwikkeling van het bedrijf. Zo is het verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid veel te laag, bevat de aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven geen in- & uitbouwdekking en is de werkgeversaansprakelijkheid niet goed afgedekt. Samen met een gespecialiseerde verzekeraar hebben we hiervoor een maatwerkoplossing gemaakt.


02. Verzekeringen: Op- en overslagbedrijf voor cacao en koffiebonen


Voor de nieuwbouw van een op- en overslagbedrijf van cacao- en koffiebonen is een opstal- & inventarisverzekering nodig. Het gaat om hoge verzekerde bedragen. Opslag van cacao is risicovol, bij brandbestrijding zijn er speciale maatregelen nodig omdat cacaobranden moeilijk te bestrijden zijn. Hiervoor is een werkinstructie cacao ontwikkeld. Momenteel wordt met gespecialiseerde verzekeraars gekeken hoe dit risico verzekerd kan worden.


03. Collectief pensioen: Energiebedrijf wenst een collectieve pensioenregeling met gelijkblijvende lasten


Een onderdeel van een bekend energiebedrijf wenst een collectieve pensioenregeling waarbij de jaarlijkse lasten zo gelijk mogelijk blijven. Zo kan de directeur zijn begroting jaarlijks stabiel houden. Wij hebben dit onderzocht samen met diverse pensioenverzekeraars, er was uiteindelijk één pensioenverzekeraar die hieraan kon voldoen. Deze offerte is uiteindelijk omgezet in een pensioencontract. Speciale wens van de klant was dat alle stukken ook in het Engels beschikbaar waren. Onze gesprekken hebben wij ook in het Engels gevoerd.


04. Verzekeringen: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor internationaal marketingbureau met 70 medewerkers


Een sterk groeiend internationaal marketingbureau doet zaken met influencers (volgers, bloggers enz.) over de hele wereld. Er worden marketingcampagnes gemaakt voor grote merken. Er was geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de beroepsfouten van dit bureau afdekte. Het gaat hierom zuivere vermogensschade door beroepsfouten. Ook zijn er grote opdrachtgevers die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht stellen. Na een uitgebreide inventarisatie van dit bedrijfsrisico en overleg met verschillende verzekeraars is er nu een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering ingeregeld.


05. Verzekeringen: Zakelijk dienstverlener wil cyberverzekering maar heeft al eens een claim gehad


Een zakelijk dienstverlener, internationaal werkzaam wil graag een cyberverzekering afsluiten, maar dit lukt niet omdat er al een claim is geweest op dit gebied. Na overleg met verschillende cyber-verzekeraars hebben we toch een cyberverzekering kunnen afsluiten voor de klant.


06. Verzekeringen: Stormschade bij een winkel in woonartikelen


Op een stormachtige zaterdag worden we gebeld door een klant, een winkel in woonartikelen. Door een openstaande overheaddeur is een windvlaag binnengekomen en is er een muur uitgedrukt, een flinke ravage was het gevolg. Toevallig waren wij in de buurt en konden snel ter plekke de schade bekijken. Meteen hebben we een aannemer ingeschakeld om noodvoorzieningen aan te brengen. Ook is er een eerste contact met de verzekeraar. Binnen enkele weken is de schade geregeld en heeft de klant de schade kunnen laten herstellen.


07. Verzekeringen: Detacheringsbureau 100 medewerkers kan geen passende ziekteverzuimverzekering vinden


Een detacheringsbureau benaderd ons met de vraag of wij een ziekteverzuimverzekering voor gedetacheerd personeel kunnen aanbieden. Na gedegen onderzoek van de verzekeringsmarkt komen we tot de conclusie dat er geen verzekeraar bereid is om dit te verzekeren. Via onze contacten hebben wij uiteindelijk toch een niche verzekeraar bereid gevonden om een passende offerte af te geven voor dit detacheringsbureau.


08. Pensioenvraag: Pensioen-juridische vraag: heeft nieuwe vriendin recht op partnerpensioen? 


Een gescheiden werknemer van Shell heeft een nieuwe vriendin, zij heeft een laag inkomen en de medewerker vraagt zich af in hoeverre er recht bestaat op partnerpensioen voor zijn vriendin. Wij hebben dit grondig onderzocht voor de klant.


09. Collectief pensioen: Pensioencontract verlengen


Een bedrijf uit de molenaars-branche heeft een zogenaamde gedispenseerde pensioenregeling (het BPF gedoogd onder voorwaarden een eigen pensioenregeling). Gaandeweg blijkt dat de gedispenseerde pensioenregeling jaarlijks veel extra kosten en werkzaamheden met zich meebrengt. Uiteindelijk hebben wij het bedrijf geadviseerd om toch over te stappen naar de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Dit hele traject is zorgvuldig door ons begeleid.


10. Persoonlijk pensioenplan: Medewerker wil eerder stoppen met werken, hij/zij wil inzicht in zijn/haar pensioensituatie


Voor diverse medewerkers hebben wij een persoonlijk financieel pensioenplan gemaakt op basis van persoonlijke pensioenwensen. Dat maakt inzichtelijk wat de medewerker nog moet doen om bijvoorbeeld 5 jaar eerder met pensioen te kunnen gaan. Op 1 A3 wordt alles overzichtelijk in beeld gebracht, inclusief de pensioensituatie van de partner. Vervolgens vindt er een uitgebreid adviesgesprek plaats met een pensioenadviseur. Hiermee kunnen medewerkers de juiste beslissingen nemen. Veel werkgevers vergoeden de kosten van het persoonlijk financieel pensioenplan.


We use cookies