arrow_drop_up arrow_drop_down
5 maart 2020 

Zakelijke verzekeringen voor snel groeiende bedrijven

Zakelijke verzekeringen en risicomanagement

In onze dagelijkse adviespraktijk komen we bedrijven tegen die sterk groeien en elke maand nieuw personeel aantrekken. Het bedrijf is klein begonnen maar groeit bijna ongemerkt in rap tempo. Vaak wordt onvoldoende stil gestaan bij het feit dat de bedrijfsrisico’s ook flink toenemen, dit heb je als manager/directeur soms niet of onvoldoende in de gaten. Niet alleen krijg je er meer personeel bij maar ook meer klanten, de interne organisatie moet hierop worden aangepast, maar dat geldt ook voor het niveau van risicomanagement van het bedrijf. Zakelijke verzekeringen kunnen helpen om de bedrijfsrisico’s te verkleinen of af te dekken.

Grotere klanten

Zo ga je bijvoorbeeld zaken doen met veel grotere klanten, een Samsung stelt heel andere eisen aan leveranciers dan de bakker op de hoek. In de praktijk komen we tegen dat dit soort grote partijen van hun leverancier een aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag van tenminste     € 5.000.000,– per gebeurtenis eisen. Als je met grotere klanten te maken krijgt dan wordt alles veel meer vastgelegd in juridische contracten en spreek je af met de legal officer, in plaats van de inkoper. Zowieso is een goede aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven op maat de absolute basis voor elk bedrijf.

Meer personeel

Meer personeel vereist goed management. Naar mate het aantal personeelsleden toeneemt neemt ook het risico op (langdurige) ziekte toe. In Nederland dragen werkgevers het risico van zieke medewerkers gedurende de eerste 2 jaar meestal zelf. Dit kan afgedekt worden met een ziekteverzuimverzekering. Daarnaast is het verstandig om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten, deze keert een bedrag uit voor blijvende invaliditeit en/of overlijden te gevolge van een ongeval tijdens werktijd.

Niveau van risicomanagement

Zoals gezegd nemen de bedrijfsrisico’s toe bij groei van het bedrijf. Het is van belang om een goede risicoinventarisatie te laten maken door een zakelijk verzekeringsadviseur. Vervolgens bekijken we samen welke risico’s prioriteit hebben en hoe we deze risico’s kunnen managen en afdekken. Het is verstandig om intern een cyclus van risicomanagement op te zetten waarbij de directie of het managementteam per kwartaal kijkt welke risico’s of gebeurtenissen zich hebben voorgedaan en hoe die zijn afgedekt en afgewikkeld. Dit kan goed volgens de PDCA-cyclus. Als u hierbij hulp nodig heeft neem dan contact met ons op via het contactformulier.

De top 10 zakelijke verzekeringen voor uw bedrijf*

Hier ziet u een algemene opstelling van de belangrijkste zakelijke verzekeringen voor uw bedrijf.

(1 is zeer belangrijk, 10 is minder belangrijk)

* Betreft een algemene opsomming, dit kan per bedrijf anders zijn.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

 

Over de schrijver
Drs. Marcel Suylen MBA heeft veel ervaring opgedaan als directeur, manager in de financiële dienstverlening o.a. bij Allianz, Rabobank en Univé. Sinds 2009 is hij actief als Senior consultant bij Claarensteyn Consulting Group, zijn eigen adviesbureau. Vanuit deze rol adviseert hij bedrijven > 25 medewerkers over personeel & organisatie, risicomanagement, collectief pensioen en verzekeringen. Claarensteyn Consulting Group adviseert onafhankelijk en is vooral gespecialiseerd in het leveren van maatwerkoplossingen.
Reactie plaatsen

We use cookies