Bekijk onze voorbeeldcases Pensioen 

1. Collectieve pensioenregeling met gelijkblijvende lasten

Een onderdeel van een bekend energiebedrijf wenst een collectieve pensioenregeling waarbij de jaarlijkse lasten zo gelijk mogelijk blijven. Zo kan de directeur zijn begroting jaarlijks stabiel houden. Wij hebben dit onderzocht samen met diverse pensioenverzekeraars, er was uiteindelijk één pensioenverzekeraar die hieraan kon voldoen. Deze offerte is uiteindelijk omgezet in een pensioencontract. Speciale wens van de klant was dat alle stukken ook in het Engels beschikbaar waren. Onze gesprekken hebben wij ook in het Engels gevoerd.

2. Pensioencontract verlengen

Een bedrijf uit de molenaars-branche heeft een zogenaamde gedispenseerde pensioenregeling (het bedrijfstak pensioenfonds BPF gedoogd onder voorwaarden een eigen pensioenregeling). Gaandeweg blijkt dat de gedispenseerde pensioenregeling jaarlijks veel extra kosten en werkzaamheden met zich meebrengt. Uiteindelijk hebben wij het bedrijf geadviseerd om toch over te stappen naar de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Dit hele traject is zorgvuldig door ons begeleid.

3. Voorkom dubbele pensioenlasten

AFG BV wil een pensioenregeling afsluiten voor het personeel, de directie geeft aan wel te weten dat het bedrijf niet onder een verplichte pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds valt, zelfs de accountant van het bedrijf heeft dit gezegd. De directeur gaat zelf op zoek naar een pensioenaanbieder via internet. De pensioenregeling wordt zonder verdere inventarisatie van een pensioenadviseur afgesloten. Na een aantal maanden krijgt de directeur een brief van een bedrijfstakpensioenfonds, volgens dit fonds dient het bedrijf zich verplicht aan te sluiten. Nu krijgt AFG BV een factuur van de eerder afgesloten pensioenverzekering en een factuur van het bedrijfstakpensioenfonds. Met andere woorden u heeft dubbele kosten. Oorzaak: er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de wettelijke verplichtstellingen bij pensioenfondsen.

4. Jaarlijkse pensioenkosten beheersbaar houden

Solution BV draait redelijk, het bedrijf heeft in het afgelopen jaar een bescheiden winst gemaakt en heeft zonder tussenkomst van een deskundige pensioenadviseur een pensioenregeling afgesloten. De directeur heeft van collega-ondernemers gehoord dat een middelloonregeling wel een goede pensioenregeling is voor de medewerkers. Het eerste jaar vallen de kosten wel mee. In het jaar daarop heeft Solution BV 5 nieuwe medewerkers aangenomen, tegelijker tijd is de marktrente flink gezakt. Een middelloonregeling is een gegarandeerde pensioenregeling, om deze garantie te kunnen blijven bieden krijgt het bedrijf te maken met een fors hogere pensioenlast, voeg daarbij de 5 nieuwe medewerkers. Door de fors gestegen pensioenlast zijn de cijfers van Solution BV diep in het rood gezakt, het bedrijf dreigt failliet te gaan. Oorzaak: Solution BV heeft een pensioenregeling aangeschaft die niet passend is bij het bedrijf. Een goede en complete inventarisatie door een pensioenadviseur had dit kunnen voorkomen.

5. Pensioentoezegging medewerkers goed vastleggen

Pieters BV heeft zelf een pensioenregeling afgesloten. Verder wordt er niets vastgelegd en afgesproken over de exacte pensioentoezegging aan de medewerkers. In de praktijk betaalt de werkgever de volledige pensioenpremie, de medewerkers hebben geen eigen bijdrage. Een jaar later zit het bedrijf in een economische crisis, het gaat financieel slecht met het bedrijf, Pieters BV schrijft rode cijfers. Het bedrijf zit vast aan de doorlopende pensioenlasten en er moeten medewerkers ontslagen worden. Dit had voorkomen kunnen worden door een pensioenovereenkomst op te laten stellen door een pensioenadviseur. In deze overeenkomst worden alle pensioenafspraken met een individuele medewerker vastgelegd. Deze pensioenovereenkomst gaat deel uitmaken van de reeds afgesloten arbeidsovereenkomst. In de pensioenovereenkomst wordt een clausule opgenomen over een tijdelijke verlaging van de pensioentoezegging als het economisch erg slecht gaat met het bedrijf. Oorzaak: geen deskundig advies en begeleiding ingewonnen.

6. Heeft mijn nieuwe vriendin recht op partnerpensioen?

Een gescheiden ex-werknemer van Shell heeft een nieuwe vriendin, zij heeft een laag inkomen en de medewerker vraagt zich af in hoeverre er recht bestaat op partnerpensioen voor zijn vriendin. Wij hebben dit grondig onderzocht voor de klant. De werkgever heeft betoogd dat dit niet het geval is, wij hebben hiertegen verweer gevoerd.

7. Medewerker wil inzicht in zijn/haar pensioensituatie

Voor diverse medewerkers hebben wij een persoonlijk financieel pensioenplan gemaakt op basis van persoonlijke pensioenwensen. Dat maakt inzichtelijk wat de medewerker nog moet doen om bijvoorbeeld 5 jaar eerder met pensioen te kunnen gaan. Op 1 A4 wordt alles overzichtelijk in beeld gebracht, inclusief de pensioensituatie van de partner. Vervolgens vindt er een uitgebreid adviesgesprek plaats met een pensioenadviseur. Hiermee kunnen medewerkers de juiste beslissingen nemen. Veel werkgevers vergoeden de kosten van het persoonlijk financieel pensioenplan.

8. Pensioenschade berekenen bij ontslag

Een medewerker wordt ontslagen, hij heeft jaren lang bij dezelfde werkgever gewerkt in een leidinggevende functie. Zijn advocaat heeft diverse scenario's voorgelegd met data voor ontslag. Welke datum is het meest gunstig? En welke pensioenschade treedt er op? Voor elk scenario hebben wij de pensioenschade berekend en onderbouwd. De advocaat gebruikt onze berekening bij de berekening van de totale schade door ontslag


"Wij hebben Claarensteyn ingeschakeld voor het  inregelen van onze zakelijke verzekeringen elke keer heeft Sr. pensioenadviseur, Marcel Suylen mij verrast met zijn professionele en creatieve benadering."

Ronald de Prieelle,

directeur

Lumigo Benelux BV

Pensioenadvies nodig?

Korte communicatielijnen | Vaste contactpersoon |Volledig ontzorgd

Een goed pensioenadvies begint hier

Drs. Marcel Suylen MBA, Sr. Pensioenadviseur