Actuarieel herrekenen

Actuarieel herrekenen

Actuarieel herrekenen houdt in dat de pensioenaanspraken van een deelnemer worden herberekend. Dit gebeurt wanneer de pensioendatum of de pensioenvorm wordt gewijzigd. Een wijziging van pensioenvorm is bijvoorbeeld van het ouderdomspensioen naar het nabestaandenpensioen. Bij de herberekening wordt rekening gehouden met de actuariële grondslagen, omdat deze factoren de pensioenaanspraken beïnvloeden.

Wanneer vindt er een herberekening plaats?

Er vindt een herberekening plaats wanneer de pensioenvorm of pensioendatum wordt gewijzigd. Wanneer er dus besloten wordt om eerder met pensioen te gaan zal er een actuariële herrekening plaatsvinden. De hoogte van het pensioen veranderd dan omdat het pensioen over een langere periode uitgekeerd moet worden. De hoogte van de pensioenuitkering wordt dan opnieuw bepaald door de actuariële grondslagen.

Vragen over het actuarieel herrekenen?

Heeft u vragen over het actuarieel herrekenen of over uw pensioen? Wij adviseren u graag over de keuzes die u heeft. Bel 085-1302950 voor een vrijblijvend adviesgesprek of vul het contactformulier in.

Reactie plaatsen