Afkopen


Afkopen

Afkopen is het uitkeren van een eenmalig bedrag aan de pensioengerechtigde. Het afkoopbedrag is ter vervanging van de (toekomstige) verplichting voor de pensioenuitvoerder om vanaf de pensioeningangsdatum maandelijkse pensioenuitkeringen uit te betalen. Afkoop is alleen toegestaan in een aantal gelimiteerde gevallen.


Reactie plaatsen