Arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen is het pensioen dat een werknemer ontvangt als hij of zij arbeidsongeschikt is.

Arbeidsongeschiktheidspensioen en de WIA

De WIA is een arbeidsongeschiktheidspensioen van de overheid. Het verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen kan de WIA-uitkering aanvullen tot een hoger salaris of een hoger uitkeringspercentage. Werknemers die afhankelijk worden van een WIA-uitkering, krijgen namelijk te maken met een forse terugval van het inkomen.


Reactie plaatsen