pensioen voor personeel
Marcel Suylen
01/06/2024
1 min
0

Waarom is het beter om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten?

01/06/2024
1 min
0

Het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering biedt verschillende voordelen voor werkgevers. Hier zijn enkele redenen waarom het verstandig kan zijn om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten:


1. Kostenbeheersing:

   - Een ziekteverzuimverzekering helpt werkgevers de kosten van loondoorbetaling bij ziekte te beheersen. Dit is vooral belangrijk bij langdurig verzuim, waarbij de financiële lasten anders aanzienlijk kunnen oplopen.


2. Loondoorbetaling bij ziekte:

   - Bij ziekte van een werknemer ben je als werkgever wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Met een ziekteverzuimverzekering dek je deze kosten af, vaak tot een bepaald percentage van het salaris.


3. Financiële bescherming voor kleine bedrijven:

   - Vooral voor kleinere bedrijven met beperkte financiële reserves kan een ziekteverzuimverzekering essentieel zijn om onverwachte kosten te beheren en bedrijfscontinuïteit te waarborgen.


4. Verzuimbegeleiding:

   - Veel ziekteverzuimverzekeringen bieden ondersteuning bij de verzuimbegeleiding. Dit kan hulp omvatten bij het opstellen van re-integratieplannen en het beheren van de communicatie met de zieke werknemer.


5. Arbodienstverlening:

   - Sommige verzekeraars bieden ook arbodienstverlening als onderdeel van de ziekteverzuimverzekering. Dit kan advies en ondersteuning omvatten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en verzuim te voorkomen.


6. Keuzevrijheid:

   - Werkgevers hebben vaak de mogelijkheid om de dekking van de ziekteverzuimverzekering af te stemmen op de behoeften van hun bedrijf. Hierdoor kunnen ze de verzekering aanpassen aan specifieke risico's en wensen.


7. Wettelijke verplichtingen nakomen:

   - Het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering helpt werkgevers om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie.


Het is belangrijk om verschillende verzekeraars te vergelijken en de voorwaarden van de ziekteverzuimverzekering zorgvuldig te bekijken om ervoor te zorgen dat de dekking aansluit bij de specifieke behoeften van het bedrijf.

Meer weten? Vul het formulier in of bel ons op telefoonnummer 085-1302950.

Reacties
Categorieën