Collectieve waardeoverdracht

Wanneer een nieuwe pensioenregeling bij een nieuwe pensioenuitvoerder wordt gestart, is het een optie om het al opgebouwde pensioen  bij de oude uitvoerder over te dragen naar de nieuwe uitvoerder. Hiervoor gelden verschillende regels en voorwaarden waar u als werkgever rekening mee moet houden.

Kosten voor de werkgever bij collectieve waardeoverdracht

Een collectieve overdracht kan een enorme bijbetalingsverplichting met zich meebrengen. Dat is omdat de pensioenreserve bij de oude uitvoerder vaak niet aansluit bij de voorwaarden van de nieuwe uitvoerder. Werkgevers moeten ook veel aandacht schenken aan de pensioencommunicatie naar de deelnemers aan de pensioenregeling.

Meer weten?

Reactie plaatsen