Zuivere vermogensschade

Zuivere vermogensschade 

Zuivere vermogensschade is financiële schadedie ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn/haar beroep. Deze schade kan worden verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie?

Reactie plaatsen