pensioenadvies

Aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven

De aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven dekt zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. 

Onderlinge schade werknemers bij Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn er niet alleen voor schade aan derden. Werknemers die bij elkaar onderling schade veroorzaken, of schade krijgen tijdens hun werk voor het bedrijf, vallen ook onder bedrijfsaansprakelijkheid. Maar u kunt als werkgever dit ook volledig verzekeren met de speciale uitgebreide werknemersschade verzekering.

Voorbeelden schade Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Schade of letsel waar u als bedrijf aansprakelijk voor bent zoals:

 1. Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.
 2. Schade wanneer u product aansprakelijk bent.
 3. Schade door een meewerkend familielid, uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger.
 4. Werkgeversaansprakelijkheid; verwonding, ziekte of overlijden van een medewerker.
 5. Schade aan spullen van een medewerker.
 6. Schade aan personen en losse spullen bij plotselinge verontreiniging van bodem, oppervlaktewater en ondergronds water op een werklocatie.

Voor wie?

Vrijwel elke ondernemer kiest ervoor om bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. En die schades kunnen soms erg hoog oplopen. Bovendien is de schade die uw personeel veroorzaakt ook verzekerd.

Verplicht?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn niet wettelijk verplicht. Toch zijn er veel situaties waarin u deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen  wel moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist.

Verschil Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Uitsluitingen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

U heeft vast wel eens gehuurde, geleende apparatuur, vervoerde of bewerkte goederen. Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is om dit te verzekeren. Met de juiste verzekering kunnen deze zaken “opzicht” ook gedekt zijn. Twijfelt u, vraag het de leverancier even om niet achteraf nog discussie te krijgen. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het lenen van zaken van een ander wordt wel het quasi-eigenaarsrisico genoemd. U gebruikt namelijk deze hetzelfde alsof u het zelf in eigendom had. Verzekeraars verzekeren dit opzichtrisico dus niet standaard. Datzelfde geldt voor motorrijtuigen en luchtvaartuigen.

Meer weten? Bel ons op 085-1302950 of vul onderstaand contactformulier in:

Reactie plaatsen