Juridisch advies

Heeft u een juridisch geschil over uw pensioen of verzekering? Wij denken graag met u mee!

Deskundig

Gecertificeerd pensioenadviseur

Persoonlijk

Vaste contactpersoon, goed bereikbaar

Vlotte afwikkeling

Tijd is geld

Pensioen-juridisch advies


De belangen in pensioenland zijn enorm. Pensioenzaken gaan vaak om veel geld.
De nationale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en bovendien kent de Europese regelgeving een toenemende dominantie.
De discrepantie tussen de uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden wordt steeds groter.

Zo adviseren wij bijvoorbeeld ook over pensioenrechten bij ontslag:

Een medewerker wordt ontslagen, hij heeft jaren lang bij dezelfde werkgever gewerkt in een leidinggevende functie. Zijn advocaat heeft diverse scenario's voorgelegd met data voor ontslag. Welke datum is het meest gunstig? En welke pensioenschade treedt er op? Voor elk scenario hebben wij de pensioenschade berekend en onderbouwd. 

Juridisch advies verzekeringen of het verhalen van uw schade

De verzekeringsmarkt is aan het verharden. Verzekeraars moeten aan steeds zwaardere regelgeving voldoen. Belangen van zakelijke verzekeringsklanten komen hiermee onder druk te staan. Geschillen over verzekeringen en schade-uitkeringen komen steeds meer voor. Wordt uw schade niet vergoed vraag ons om een second opinion.

Heeft u geen verzekeringsdekking maar wordt u toch aansprakelijk gesteld? Ook dan kunnen wij uw adviseren en verweer voeren.

Wilt u uw schade verhalen? Neem contact met ons op
"Wij hebben Claarensteyn ingeschakeld voor het  inregelen van onze zakelijke verzekeringen elke keer heeft Sr. pensioenadviseur, Marcel Suylen mij verrast met zijn professionele en creatieve benadering."

Ronald de Prieelle,

directeur

Lumigo Benelux BV

Juridisch advies nodig?

Korte communicatielijnen | Vaste contactpersoon |Volledig ontzorgd

Een goed juridisch advies begint hier

Drs. Marcel Suylen MBA, Sr. Pensioen- & verzekeringsadviseur