Pensioen voor medewerkers
Marcel Suylen
01/04/2024
1 min
0

Welke zakelijke verzekeringen heb ik nodig voor mijn bedrijf?

01/04/2024
1 min
0

De benodigde zakelijke verzekeringen voor je bedrijf kunnen variëren op basis van de aard van je activiteiten, de omvang van je bedrijf en de specifieke risico's waaraan je blootgesteld bent. Hier zijn enkele veelvoorkomende bedrijfsverzekeringen die bedrijven vaak overwegen:


1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB):

 Beschermt je bedrijf tegen aansprakelijkheidsclaims als gevolg van letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door jouw bedrijfsactiviteiten.


2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV):

 Vooral relevant voor dienstverlenende bedrijven en professionals, beschermt tegen claims als gevolg van fouten, nalatigheid  of verkeerd advies.


3. Opstalverzekering

 Dekking voor schade aan gebouwen en bedrijfseigendommen als gevolg van brand, diefstal, vandalisme of andere gedekte gebeurtenissen.


4. Bedrijfsschadeverzekering

 Compenseert verloren inkomsten en extra kosten als gevolg van een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten als gevolg van gedekte schade.


5. Werknemersschadeverzekering:

 Verplicht in veel rechtsgebieden, dekt medische kosten en verloren lonen voor werknemers die gewond raken tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor het bedrijf.


6. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

 Biedt bescherming voor bestuurders en leidinggevenden tegen persoonlijke aansprakelijkheid als gevolg van beslissingen die ze nemen in hun leidinggevende functies.


7. Cyberverzekering:

 Beschermt tegen de financiële gevolgen van cyberaanvallen, waaronder gegevensinbreuken, ransomware en andere vormen van digitale criminaliteit.


8. Voertuigverzekering voor bedrijfsauto's:

 Verplicht als je bedrijfsvoertuigen hebt; dekt schade aan bedrijfsauto's en biedt aansprakelijkheidsdekking.


9. Inventaris- en voorraadverzekering:

 Beschermt tegen verlies of schade aan inventaris en voorraad als gevolg van gedekte gebeurtenissen.


10. Milieuaansprakelijkheidsverzekering:

 Biedt dekking voor schade als gevolg van vervuiling of milieurampen die verband houden met je bedrijfsactiviteiten.


11. Overlijdensrisicoverzekering voor partners (keyman-verzekering):

Compenseert het bedrijf voor verliezen die kunnen optreden als gevolg van het overlijden van een essentieel persoon binnen het bedrijf.


12. Ziektekostenverzekering voor werknemers:

Biedt gezondheidszorgdekking voor werknemers en kan bijdragen aan het aantrekken en behouden van talent.


Het is belangrijk om samen te werken met een verzekeringsadviseur om de specifieke behoeften van je bedrijf te beoordelen en de meest geschikte dekkingen te identificeren. Verzekeringsvereisten kunnen variëren op basis van locatie, bedrijfstype en andere factoren, dus een op maat gemaakt verzekeringsplan is vaak het meest effectief.

Meer info nodig? Vul het formulier in of bel ons op telefoonnummer 085-1302950.

Reacties
Categorieën