Pensioen voor personeel
Marcel Suylen
11/25/2023
2 min
0

Ziekteverzuimverzekering

11/25/2023
2 min
0

Ziekteverzuimverzekering: zijn uw personeelsrisico's niet goed verzekerd, en kost u dit extra tijd, geld en ergernis?

Een ziekteverzuimverzekering is geen overbodige luxe voor uw bedrijf. Een zieke werknemer kan je bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuimverzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel. Vijf vragen en antwoorden.


1. Ziekteverzuimverzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent namelijk wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Daarbij gaat het om minimaal 70 procent van het loon. In je cao kan een hoger percentage staan.

Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met productieverlies. Ook moet je als werkgever je best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Een verzuimverzekering dekt een deel van die kosten. Je krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer. Daarnaast wordt je door veel verzekeraars geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.


Arbodienstverlening

Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan kan die in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden. Een contract met een arbodienst is wettelijk verplicht.


2. Wat is de dekking van een verzuimverzekering?

Voor de verzekering kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent. Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar.

Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de loonheffingen die gewoon doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.


3. Verzuimverzekering en eigen risico, hoe zit dat?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuimverzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal extra wachtdagen. Let op: dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke die hierboven werden genoemd.


4. Wat zijn de kosten van een verzuimverzekering?

De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van je personeel.

Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar de sector van je bedrijf, de samenstelling van je personeel en het ziekteverzuimverleden van je bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen naar de ziekteverzuimcijfers van de laatste jaren.

Ten slotte kun je abonnementskosten verwachten voor de arbodienstverlening. Dit hangt af van het verzekeringspakket dat je samenstelt.


5. Is een verzuimverzekering verplicht?

Een ziekteverzuimverzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. In de praktijk blijkt wel dat de meerderheid van de werkgevers een verzuimverzekering heeft. Of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren.

Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van je bedrijf een rol. Het is belangrijk om je hierover goed te laten adviseren. Neem daarvoor contact op met een verzekeringsadviseur. Een adviseur kan samen met jou bepalen hoe groot het risico is en welke verzekering het beste bij jouw situatie past.


Offerte ziekteverzuimverzekering met deskundig zakelijk verzekeringsadvies ?

Wilt u een offerte aanvragen voor een ziekteverzuimverzekering die aansluit bij uw specifieke situatie?

Neem contact met ons op en vul onderstaand formulier in of bel ons direct op 085-132950.Reacties
Categorieën