Nettopensioen

Nettopensioen

Voor het inkomen boven het maximum pensioengevend loon kunnen werknemers vrijwillig via een nettopensioenregeling (in de tweede pijler) bijsparen. Dit noemen we het nettopensioen. De premie-inleg (betaald uit het nettoloon) en het rendement zijn vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Maximum pensioengevend loon 2024

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens. Per 1 januari 2024 is deze grens € 137.800

Nettopensioen uit laten keren door verzekeraar

Deelnemers aan een nettopensioenregeling hebbende mogelijkheid om voor de uitkering een andere aanbieder te kiezen dan het waar het pensioen is opgebouwd. De vrije keuze geldt ook als het nettopensioen is opgebouwd bij een pensioenfonds.

Meer weten neem contact op:


Reactie plaatsen